Vállalkozó Start II. Program, az induló vállalkozásokért

2023 július 12

Az OFA Nonprofit Kft. újra vissza nem térítendő támogatást nyújt induló egyéni, illetve mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozások kezdeti költségeinek fedezése, komplex szolgáltatással történő támogatása, versenyképességük növelése érdekében.

A Vállalkozó Start II. Programba azon 18-64 év közötti magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik piacképes üzleti ötlettel rendelkeznek, Magyarország területén új vállalkozás indításával önfoglalkoztatóvá kívánnak válni, a működés első évében támogatásra van szükségük, és vállalják, hogy fenntartható vállalkozást hoznak létre.

A belépési feltételeket, és a vállalkozói kompetenciafelmérést sikeresen teljesítők 90 órás e-learning formában történő vállalkozói képzésben és egyénenként 6 órás konzultációban, tanácsadásban részesülnek. A képzés és konzultáció keretében részletesen kidolgozzák üzleti tervüket, majd annak elfogadását követően alapíthatják meg vállalkozásukat. Induló vállalkozásuk kezdeti költségeire legfeljebb 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra adhatnak be támogatási kérelmet. A támogatást a támogatási időszak 12 hónapja során felmerülő bérjellegű kiadásaik fedezésére, illetve a vállalkozás versenyképességének növelését szolgáló beszerzésekre, szolgáltatások igénybevételére használhatják fel az induló vállalkozások. A támogatás felhasználásáról, és a vállalkozás fejlesztéséről 3 alkalommal beszámolót kell benyújtaniuk. A támogatott vállalkozók vállalják, hogy induló vállalkozásuk működtetésében legalább 2 évig személyesen részt vesznek, és igénybe veszik az OFA Nonprofit Kft. munkatársai által nyújtott mentorálási szolgáltatást.

Az induló vállalkozásokat támogató programra 2023. augusztus 1-jén induló regisztrációs felületen lehet jelentkezni, melyet ezen a honlapon lehet majd elérni.

A jelentkezést megelőzően kérjük részletesen tanulmányozza az alábbiakban letölthető pályázati Felhívást, annak mellékleteit, és az alább olvasható tájékoztatókat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a programban részt vevők több évre szólóan elkötelezik magukat, azzal hogy önfoglalkoztatóvá válnak, vállalkozásukat folyamatosan működtetik és fejlesztik, beszámolási kötelezettségüknek az elvárásoknak megfelelően eleget tesznek.

További információ:
https://ofa.hu/hu/programs/vallalkozo-start-ii-program-az-indulo-vallalkozasokert

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram